ObchodMiestne obchody a služby
<
Obchod, služba, tovar, ...Kde
I
>
MOS / Podmienky používania
Vymedzenie pojmov
Webová prezentácia prevádzkovaná na doméne www.mos.sk, ďalej len "portál".
Prevádzkovateľ portálu www.mos.sk, ďalej len "prevádzkovateľ".
Návštevník portálu www.mos.sk, ďalej len "používateľ".
Podmienky
Používateľ využívaním služieb portálu vyjadruje súhlas s podmienkami používania, uvedenými na tejto web stránke.
Registrácia profilu firmy na portáli je bezplatná.
Portál ukladá v technickom zariadení používateľa cookies, za účelom efektívneho poskytovania služieb portálu.
Prevádzkovateľom portálu je fyzická osoba.
Používateľ, pridávajúci profil firmy na portáli, udeľuje prevádzkovateľovi portálu súhlas so spracovaním údajov, uvedených v rámci registrácie profilu firmy.
Používateľ, pridávajúci profil firmy na portáli, súhlasí s propagáciou, resp. uverejnením zadaných údajov (Názov a adresa prevádzkových priestorov podniku, obchodný názov a adresa sídla podniku, logo, IČO, popis podniku, otváracie hodiny, možnosti platby za produkty, kontaktné údaje okrem údajov v sekcii "Registračné údaje") na portáli.
Používateľ, pridávajúci profil firmy na portáli, zadáva v rámci registračného procesu pravdivé a aktuálne údaje.
Používateľ, pridávajúci profil firmy na portáli, je majiteľom danej firmy alebo je oprávnený registrovať profil danej firmy na portáli.
Údaje, uvedené v rámci registrácie firmy na portáli (okrem údajov, uvedených v sekcii "Registračné údaje") budú použité za učelom ich uverejnenia na portáli.
Majiteľ firmy, ktorej profil je uverejenený na portáli alebo osoba oprávnená konať v mene danej firmy, je povinná udržiavať aktuálnosť údajov o danej firme, uverejnených na portáli. Vykonávať aktualizácie profilu firmy je možné prostredníctvom online formulára, určeného na úpravu údajov o firme.
Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za prípadné škody alebo straty, spôsobené využívaním služieb portálu.
Profil firmy, pridaný na portáli, nemusí byť na portáli uverejnený alebo môže byť jeho zobrazovanie na portáli pozastavené bez udania dôvodu.
2022 MOS|

Podmienky používania

|Kontakt